Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự toán chi phí sân xuất chung:

Dự toán chi phí sản xuất chung cung cấp cho chúng ta thông tin về chi phí sản xuất chung trong kỳ dự toán.

Dự toán chi phí sản xuất chung bao gồm tất cả các chi phí sản xuất khác với chi phí vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp

Không giống như chi phí vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp đều là biến phí khi xem xét trong mối quan hệ với khối lượng sản xuất, chi phí sản xuất chung là một loại chi phí hỗn hợp. Do đó, chúng ta cần lưu ý cần phân biệt các chỉ tiêu biến phí sản xuất chung và định phí sản xuất chung khi lập dự toán chi phí sản xuất chung.

Số lượng lao động cần dùng...............................................XXX

Nhân:Tỷ lệ biến phí sân xuất chung.....................................XXX

Biên phí sản xuất chung ......................................................XXX

Cộng: Định phí sản xuất chung ...........................................XXX

Tổng chi phí sản xuất chung ................................................XXX

Trừ: Chi phí không chi tiền................................................... XXX

Chi phí sản xuất chung bằng tiền ........................................XXX

Chỉ tiêu Số lượng lao động cần dùng từ dự toán lao động. Chỉ tiêu Chi phí sản xuất chung bằng trên sẽ được sử dụng để lập dự toán tiền mặt sau này.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn