Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự toán lao động trực tiếp:

Dự toán lao động cung cấp thông tin về chi phí nhân công trực tiếp trong kỳ dự toán.

Dự toán lao động được lập dựa vào dự toán sản xuất.

Dự toán lao động giúp bộ phận nhân sự chủ động trong việc tuyển dụng và bố tri lao động.

Dự toán lao động bao gồm các chỉ tiêu sau:

Số lượng sản phẩm cần sản xuất .............................................XXX

Nhân: Định mức lao động cho một sản phẩm..........................XXX

Số lượng lao động cần dùng.....................................................XXX

Nhân: Đơn giá lao động ............................................................XXX

Chi phí nhân cõng trực tiếp...................................................... XXX

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn