Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình giả định hay giả thiết:

Mô hình này giả định ra các tình huống có thật, tình huống này đơn giản hóa các biến số so với thực tế.

Mô hình giả định là 1 kỹ thuật nghiên cứu mới đối với các cuộc nghiên cứu tiếp thị. Để có cuộc thí nghiệm chính thức nhằm làm rõ những vấn đề còn nằm trong giả định, người nghiên cứu phải tốn nhiều thời gian và chi phí. Vì vậy, trong tình huống đó, người ta sử dụng phương pháp giả định.

Những giả định tốt luôn đòi hỏi phải phản ảnh được các mối quan hệ, cũng như tác dụng của nhiều dữ liệu có thể xử lý và phân tích có ý nghĩa thống kê.

Theo kinh nghiệm các nhà nghiên cứu thì việc lựa chọn và thu thập dữ liệu giúp người nghiên cứu phác họa ra 1 số mô hình mô tả những mối quan hệ hàm số giữa những biến số để nghiên cứu.

Tuy nhiên, không phải mọi giả định đều xác định được những biến đổi trong thực tế, nên các nhà nghiên cứu phải tự giả định kiểm nghiệm thực tế của mình.

Việc sử dụng các biến số giả định có thể làm giảm giá trị của chương trình nghiên cứu nhưng mô hình này vẫn là công cụ đắc lực đem lại các thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu tiếp thị.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn