Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Kết cấu hàng bán và phân tích điểm hòa vốn:

Điểm hòa vốn được xác định ra sao trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng? Khi kết cấu hàng bán thay đổi, ảnh hưởng ra sao đến điểm hòa vốn?

Doanh thu hòa vốn toàn công ty được tính như sau:

                                     Định phí
Doanh thu hòa vốn = ———————————
                                          Tỷ lệ số dư đảm phí chung

 

Doanh thu hòa vốn được phân bổ cho từng sản phẩm theo kết câu hàng bán.
Doanh thu hòa vốn sẽ thay đổi ra sao nếu kết câu hàng bán thay đổi?

Sản phẩm có tỷ lệ số dư đảm phí lớn chiếm tỷ trọng cảng cao trong tổng doanh thu, tỷ lệ số dư đảm phí chung sẽ càng lớn. doanh thu hòa vốn sẽ càng nhỏ, doanh nghiệp càng dễ hòa vốn.

Tóm lại, nhờ phân tích kết cấu hàng bán, các nhả quản trị sẽ đi đến quyết định đúng trong việc lựa chọn kết cấu hàng bán.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn