Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình so sánh nhóm tĩnh:

Theo mô hình này, người nghiên cứu sẽ chọn 2 nhóm đối tượng và kết quả nghiên cứu của các nhóm đối tượng giống nhau đều được đo lường theo mỗi nhóm. Hai nhóm này gồm:

-Nhóm I: tương tự nhóm đưa ra nghiên cứu ở trên và là nhóm được đem và nghiên cứu kháo sát (hoặc mang tính giả thiết).

-Nhóm II: được gọi là nhóm kiểm chứng hay nhóm để so sánh vì nhóm này không chịu ảnh hưởng của các yếu tố thử nghiệm.

Khi sử dụng mô hình này cần tránh sai lầm khi tuyển chọn các thành viên cho 2 nhóm; nếu có sự sai lầm trong tuyển chọn thì kết quả đi lường thử nghiệm có thể không ảnh hưởng đúng sự tác động của các tác nhân đang được nghiên cứu.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn