Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Tách biến phí và định phí ra khỏi chi phí hỗn hợp:

Tách biến phí và định phí ra khỏi chi phí hỗn hợp là một kỹ thuật quan trọng trong kế toán quản trị. Chỉ khi nào tách được biến phí và định phí ra khỏi chi phí hỗn hợp, chúng ta mới có thể tổng hợp toàn bộ biến phí và định phí trong kỳ. phục vụ cho mục đích phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, được đề cập ở bài học sau. Có ba phương pháp để tách biến phí và định phí ra khỏi chi phí hỗn hợp: Phương pháp cao thấp; Phương pháp đồ thị phân tán; và phương pháp bình phương bé nhất. Chúng ta lần lượt tìm hiểu từng phương pháp.

1. Phương pháp cao – thấp:

Như minh họa ở Đồ thị 1, phương trình biểu diễn chi phí hỗn hợp là y ax + A, với s: biến phí đơn vị, x: khối lượng hoạt động, A: định phí.

Để lách biến phí và định phí ra khỏi chi phí hỗn hợp, chúng ta có thể tiến hành như sau:

- Xác định biến phí đơn vị (a) trước, từ đó xác định tổng biến phí (ax), rồi xác định định phí (A = y-ax).

hoặc:

- Xác định định phí (A), từ đó xác định tống biến phí (ax = y-A).

Phương pháp cao – thấp được tiến hành theo cách thứ nhất: xác định biến phí đơn vị (a) trước. Từ đó xác định tổng biến phí (ax), rồi xác định Định phí (A = y-ax).

Theo phương pháp cao – thấp, để xác định được biến phí đơn vị (a). chúng ta cần phải vẽ được đường biếu diễn của chi phí hỗn hợp lên đồ thị. Như đồ thị 2.3, đường biểu diễn của chi phí hỗn hợp trên đồ thị là đường thẳng không qua gốc tọa độ và cắt trục tung (biểu diễn chi phí hỗn hợp) tại điểm A (định phí).

Để vẽ được đường biểu diễn của chi phí hỗn hợp lên đồ thị, chúng ta tiến hành như sau:

- Thu thập dữ liệu về chi phí hỗn hợp và khối lượng hoạt động tương ứng qua nhiều kỳ.

- Mỗi cặp dữ liệu về chi phí hỗn hợp và khối lượng hoạt tượng ứng từng kỳ là tọa độ của một điểm trên đồ thị.

- Đường biểu diễn của chi phí hỗn hợp trên đồ thị chính là đường nối điểm thấp nhất và điểm cao nhất trong các điểm trên.

Biến phí đơn vị (a) chính là hệ số gốc (tgα) của đường diễn chi phí hỗn hợp với trục hoành (biểu diễn khối lượng hoạt động).

Biến phí đơn vị (a), có thể được tính dựa vào tọa độ của thấp nhất và điểm cao nhất trên đồ thị theo công thức sau:

Biến phí đơn vị được sử dụng để ước tính định phí trong chi phí hỗn hợp như sau:

Chi phí hỗn hợp ở mức hoạt động cao nhất .......................... XXX

Trừ: Biến phí trong chi phí hỗn hợp

Biến phí đơn vị X Mức hoạt động cao nhất ......................... XXX

Định Phí trong chi phí hỗn hợp ............................................ XXX

Phương pháp cao – thấp tuy đơn giản, nhưng kém chính xác. Đường nối điểm cao – nhất và thấp nhất có thể không đặc trưng cho tất cả các điểm khi các điểm còn lại không được phân phối đều sang hai bên của mặt phẳng tọa độ được chia bởi đường nối điểm cao nhất và thấp nhất. Để khắc phục nhược điểm trên, chúng ta có thể sử dụng phương pháp đồ thị phân tán.

2. Phương pháp đồ thị phân tán:

Theo phương pháp này, đường biểu diễn chi phí hỗn hơn là đường thẳng đi qua ít nhất một điểm và chia đều các điểm còn lại sang hai bên của mặt phẳng tọa độ được chia bởi đường này. Đường biểu diễn trên cắt trục tung tại điểm nào, thì tọa độ của điềm đó chính là định phí. Từ đó chúng ta có thể xác định được tổng biến phí và biến phí đơn vị từ tọa độ của điểm nằm trên đường biểu diễn chi phí hỗn hợp mà chúng ta đã xác định. Phương pháp đồ thị phân tán tuy khắc phục được nhược điểm của phương pháp cao - thấp, nhưng kết quả do phương pháp này mang lại không đồng nhất. do có nhiều đường biểu diễn chi phí hỗn hợp có thể thỏa mãn điều kiện trên. Phương pháp bình phương bé nhất có thể khắc phục nhược điểm trên của phương pháp đồ thị phân tán.

3. Phương pháp bình phương bé nhất:

Theo phương pháp này đường biểu diễn chi phí hỗn hợp là đường thẳng duy nhất sao cho tổng bình phương chênh lệch của chi phí hỗn hợp thực tế và ước tính là bé nhất. Đồ thị 2 minh họa độ lệch của chi phí hỗn hợp thực tế và ước tính

Phương trình của đường thẳng biểu diễn chi phí hỗn hợp có dạng: y =ax+A

Trong đó, a: biến phí đơn vị, và A: Định phí, là những đại lượng cần được xác định.

Theo lý thuyết thống kê, a và A được xác định từ hệ phương trình:

 

 

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn