Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Chi phí hỗn hợp:

Chi phí hỗn hợp là một loại chi phí có cả thành phần biến phí và định phí. Một phần của chi phí thay đổi theo khối lượng hoạt động.

Một phần khác không hay đối trong suốt một kỳ.

Các yếu tố biến phí và định phí của chi phí hỗn họp có thể được biểu diễn ở công thức chi phí sau:

y = ax + A

Trong đó:

y: chi phí hỗn hợp

a: biến phí đơn vị

x: khối lượng hoạt động

A: định phí

Với công thức trên, nhà quản trị có thề dự đoàn chi phí những mức hoạt động khác nhau.

 

Chi phí hỗn hợp dược biểu diễn ở Đồ thi sau, đường biếu diễn của chi phí hỗn hợp là đường thẳng không đi qua góc toạ độ y = ax + A

 

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn