Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Biến phí:

Biến phí - còn được gọi là chi phí biến đổi hay chi phí khả biến

  • Là những chi phí thay đổi theo khôi lượng hoạt động. Khi tiến phí và khối lượng hoạt động có mối quan hệ tuyến tính:
  • Tổng biến phí biến động theo vùng tỷ lệ với biến động cơ khối lượng hoạt động.
  • Biến phí tính cho một đơn khối lượng hoạt động, gọi là biến phí đơn vị, không thay đổi.
  • Biến phí được minh họa ở Đồ thị sau. Với y: tổng biến phí, a: biến phí đơn vị, x: khối lượng hoạt động

 

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn