Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Báo cáo giá thành:

Báo cáo giá thành cung cấp cho các nhà quán trị thông tin về giá thành sản phẩm sản xuất trong kỳ. Thông qua báo cáo giá thành, nhà quản trị còn biết được dòng chi phí diễn ra ra sao từ khi vật liệu được mua đến khi tạo ra sản phẩm.

Để lập báo cáo giá thành, chúng ta có thể tiến hành theo ba bước như sau:

- Bước 1: Xác định chi phí vật liệu sử dụng (CPVLTT).

- Bước 2: Xác định Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ.

Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ bao gồm:

• Chi phí vật liệu trực tiếp (kết quả của bước 1 )

• Chi phí nhân công trực tiếp.

• Chi phí sản xuất chung.

Số lượng và tên gọi các khoản mục chi phí sản xuất chung phụ thuộc vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

- Bước 3: Xác định Tổng giá thành sản phẩm sản xuất trong kỳ.

Bảng sau minh họa một báo cáo giá thành.

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn