Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình thử nghiệm dọc:

Đây là mô hình mở rộng của mô hình thử nghiệm trước và sau. Theo mô hình này, cuộc nghiên cứu được tiến hành ở các địa điểm khác nhau trong cùng thời gian và cung cấp các kết quả đo lường trước và sau theo các kiểu thử nghiệm giống nhau.

Mô hình thử nghiệm dọc rất có ích cho các cuộc nghiên cứu phát hiện vấn đề.

Ví dụ: một công ty sản xuất thực phẩm được nghe ý kiến khách hàng phàn nàn về “món nước sốt cà chua” đựng trong chai cổ hẹp gây khó khăn cho khách hàng khi sử dụng. Vì vậy, công ty có ý định lập dự án sản xuất mặt hàng này đựng trong chai cổ rộng. Các nhà quản trị tiếp thị lập dự án nghiên cứu vấn đề này.

Mô hình thử nghiệm dọc được thực hiện như sau: các nhà nghiên cứu chọn các hộ gia đình ở hai thành phố khác nhau chuyên dùng món nước sốt cà chua trong nhiều năm. Trước khi tiến hành nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đo lường sức mua của 2 nhóm hộ trên trong những năm gần đây và ước lượng sức mua ở cả 2 thành phố.

Cuộc thử nghiệm tiến hành như sau: công ty quyết định bán hai loại chai (cổ rộng và cổ hẹp) song song với nhau tại các cửa hàng của cả 2 thành phố. Sau 1 thời gian quan sát, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng hầu như rất ít người chuyển sang mua chia cổ rộng. Ngay cả những người trước đây than phiền sự khó khăn của chai cổ hẹp cũng mua loại chai truyền thống này. Vì vậy, công ty đã rút lại phương án sản xuất mặt hàng đựng trong chai cổ rộng sau khi nghiên cứu.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn