Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phân biệt doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất:

Chúng ta sẽ phân biệt doanh nghiệp thương mại và

doanh nghiệp sản xuất về mặt kế toán, nhằm làm quen với một số thuật ngữ, làm nền tảng cho các bài học sau. Sơ đồ 2 cho thấy các bước để tính giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại. Giá vốn hàng bán ở doanh nghiệp sản xuất tính toán phức tạp hơn như minh hoạ ở sơ đồ 1:

Sơ đồ 1: Giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại

 

Sơ đồ 2: Giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp sản xuất

Nguồn: TS. Ngô Đình Trực (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn