Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình kiểm nghiệm trước và sau:

Mô hình này được xem là khoa học hơn mô hình nghiên cứu một nhóm thử nghiệm vì nó đo lường các đối tượng nghiên cứu trước và sau thử nghiệm.

Theo mô hình này, các nhà nghiên cứu tiếp thị sẽ đo lường thực tại các đối tượng nghiên cứu trước khi thử nghiệm với các tác nhân biến đổi.

Tuy nhiên mô hình này vẫn bị cho là thiếu sót vì chưa hội đủ yếu tố để xem như 1 cuộc thử nghiệm thật sự, các yếu tố này gồm:

-Lực lượng bán hàng tham gia thử nghiệm là do họ tình nguyện nên việc chọn mẫu nghiên cứu được xem là thiếu khách quan.

-Những người bán hàng có thể tự rút kinh nghiệm trong hoạt động của mình trong thời gian tham gia huấn luyện, không phải do tác động của chương trình huấn luyện.

-Các khía cạnh về kinh tế hay các điều kiện môi trường khác có thể thay đổi trong thời kỳ thử nghiệm.

-Người nghiên cứu không kiểm soát được các nhóm không được chọn thử nghiệm để so sánh với nhóm tham gia huấn luyện.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn