Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình nghiên cứu một nhóm thử nghiệm:

Đây là loại mô hình đơn giản nhất. Trong loại mô hình này, các nhóm được đưa ra thử nghiệm không được chọn ngẫu nhiên, mà dựa trên các cơ sở khác (những nhóm này đã thể hiện rõ mối quan hệ nhân quả).

Theo mô hình nghiên cứu 1 nhóm thử nghiệm, những biến số nguyên nhân (X) đã thể hiện trước, sau đó kết quả sẽ được xác định.

Ví dụ: một công ty kinh doanh máy vi tính cá nhân, sau khi thực hiện chương trình huấn luyện nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên tại 1 khu vực thị trường. Công ty nhận thấy doanh số bán hàng tại nơi đó gia tăng rõ rệt.

Công ty đang xem xét có nên mở rộng chương trình huấn luyện này rộng ra các khu vực khác không?

Nếu nghiên cứu vấn đề theo 1 nhóm thử nghiệm, các nhà quản trị tiếp thị của công ty sẽ đề nghị lực lượng bán hàng tại 1 khu vực tự nguyện tham gia chương trình huấn luyện nghiệp vụ bán hàng. Sau khi những người tình nguyện này học xong, kết quả bán hàng của nhóm này tại khu vực thị trường thử nghiệm được đo lường và so sánh với doanh số bán hàng của nhóm không tham gia khóa huấn luyện có cùng điều kiện về môi trường bán hàn để đưa ra kết luận.

Với cách nghiên cứu trên, kết luận không có ý nghĩa đáng kể vì:

-Thiếu sự chọn mẫu ngẫu nhiên

-Không thể tách biệt được sự tác động ngẫu nhiên với sự tác động của chương trình huấn luyện một cách rõ ràng.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn