Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Quy trình thiết kế hệ thống cung ứng:

Phần đầu tiên của giai đoạn thiết kế nên thực hiện làm nhiều công đoạn, trong đó những người phụ trách kinh doanh, kỹ thuật sẽ thực hiện những thiết kế quy trình khác nhau. Đây là thời điểm mà người ta nên “suy nghĩ ra ngoài hệ thống” và đưa ra các ý tưởng càng nhiều càng tốt. Sau đó, nhóm sẽ chọn ra những ý tưởng có ích nhất, kết hợp chúng với nhau để hình thành nên một lưu đồ chi tiết về cách thức công việc sẽ được tổ chức và hoạt động được thực hiện trong dòng quy trình kinh doanh mới.

Một khi dòng quy trình đã được mô tả khái quát, có thể bắt đầu thiết kế tập trung hỗ trợ quy trình. Nhóm thiết kế bắt đầu xác định xem những thành phần của quy trình sẽ tương tác với kỹ thuật như thế nào để thực hiện quy trình. Tìm cách tự động hóa những công việc rập khuôn và lặp lại cũng như tìm cách tăng khả năng giao quyền giải quyết vấn đề và ra quyết định. Người ta thường chán làm những công việc rập khuôn, lặp lại. Con người thích giải quyết vấn đề và ra quyết định vì có sự sáng tạo và tương tác với người khác.

Việc giải quyết vấn đề và ra quyết định bằng máy vi tính là một sai lầm. Phải luôn nhớ rằng con người mới là người thực hiện quy trình kinh doanh chứ không phải là máy tính. Hệ thống thiết kế chỉ là thiết bị cung cấp các kinh nghiệm cho con người. Hệ thống thiết kế là cái mà con người phải quản lý chứ không phải máy tính. Máy tính cung cấp thêm cho con người nhiều thông tin để họ có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn và ra quyết định tốt hơn. Hãy để máy tính làm những công việc rập khuôn và lập lại. Đó là những gì máy tính có thể làm tốt.

Nguồn: Ths. Nguyễn Kim Anh (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa) 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn