Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Mô hình nghiên cứu Marketing bán thử nghiệm:

Mô hình này không có các điều kiện chặt chẽ của cuộc thử nghiệm, đặc biệt không có sự chứng minh, cũng không phải là sự mô tả vì mô hình này chỉ cần có 1 số định lượng về sự kết hợp của 2 biến số.

Có 5 dạng mô hình bán thử nghiệm (chúng không hội đủ những điều kiện của mô hình thử nghiệm như: thiếu các thuộc tính kiểm soát, bị cắt giảm các điều kiện cần thiết của 1 cuộc thí nghiệm).

-Mô hình nghiên cứu 1 nhóm thử nghiệm

-Mô hình kiểm nghiệm trước và sau đối với 1 nhóm thử nghiệm

-Mô hình thử nghiệm dọc

-Mô hình so sánh nhóm tĩnh

-Mô hình giả định.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn