Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các điều kiện đối với mối quan hệ nhân quả trong các mô hình nghiên cứu Marketing:

Để chứng minh mối quan hệ nhân quả trong nghiên cứu cần có 3 điều kiện:

-Phải có 1 số bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ giữa 1 tác nhân và 1 kết quả khảo sát được.

Điều kiện này thuộc sự biến đổi đồng thời trong đó các biến số xuất hiện hay biến đổi đồng thời và khác nhau. Tức là 1 nguyên nhân và 1 kết quả xảy ra cùng lúc.

-Phải có bằng chứng là tác nhân đã đi trước kết quả

Điều kiện này thuộc về khoảng cách thời gian giữa ác biến cố. Biến cố nguyên nhân xảy ra trước hoặc đồng thời với biến cố kết quả. Như vậy, ví dụ: nếu số lượng hàng hóa bán ra gia tăng trước khi huấn luyện nghiệp vụ bán hàng thì giả thuyết không được chấp nhận.

-Phải chứng tỏ nguyên nhân dẫn đến kết quả là duy nhất

Điều này đòi hỏi chứng minh đây là tác nhân duy nhất, các sự giải thích khác về kết quả phải được loại trừ. Điều này có thể thực hiện được khi người nghiên cứu giữ cho các yếu tố khác không thay đổi.

Ví dụ: Muốn chứng minh yếu tố bao bì dẫn đến gia tăng doanh số bán hàng, nhà quản trị phải giữ cố định các yếu tố khác không ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng trước khi đưa ra bao bì mới (Ví dụ: không thực hiện chương trình quảng cáo, khuyến mãi, chào hàng…)

Một trong những cách kiểm soát được các yếu tố khác là tìm cách kiểm soát hoặc làm mất tác dụng của các yếu tố đó (áp dụng trong các mô hình thử nghiệm)

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn