Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Biến động quyền chọn (Risk reversal):

Là việc mua đồng thời một quyền chọn mua không được giá quyền chọn và bán một quyền chọn bán không được giá quyền chọn mà không phải trả phí quyền chọn (phí quyền chọn ở hai hợp đồng bù trừ lẫn nhau). Những quyền chọn được mua và bán có cùng qui mô cơ sở và cùng kỳ hạn, và các hệ số bảo hiểm sẽ được thiết lập ở mức 25%. Theo mô hình Black-Scholes, chi phí của việc mua và bán các quyền chọn với cùng hệ số bảo hiểm sẽ bằng 0. Trong thực tế, thị trường thiên về một bên so với bên khác. 

Trong trường hợp đơn giản nhất, độ biến động dự đoán của quyền chọn bán và quyền chọn mua không được giá quyền chọn với cùng giá thực hiện, cùng kỳ hạn là khác nhau, và chi phí tăng thêm cho bên đối ứng được gọi là chênh lệch giữa phí nhận được từ bán quyền và phí phải trả do mua quyền. Khoảng cách này phản ánh rằng thị trường đã chấp nhận việc giá sẽ không giao động xung quanh giá Forward mà sẽ thiên về một giá. Một cách định nghĩa khác về risk reversal đó chính là độ biến động dự đoán tương quan với giá giao ngay, được sử dụng trong mô hình Black-Schole.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn