Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Bên liên quan mật thiết (Stakeholder):

Stakeholder là thuật ngữ chỉ  các các nhân, tổ chức có quan hệ mật thiết với doanh nghiệp. Họ có quan tâm, chia sẻ những nguồn lực, chịu tác động hoặc trực tiếp tác động tới doanh nghiệp trong các chiến lược, kế hoạch, các hoạt động kinh doanh và có thể  quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Trong bài viết về mô hình 5 áp lực của M-Porter , Stakeholder đã được nhận định là một áp lực có tác động tới toàn bộ các doanh nghiệp trong một ngành bất kỳ. Thông thường các bên liên quan mật thiết trong doanh nghiệp có thể được chia thành các nhóm sau:

  • Trong nội bộ doanh nghiệp: Người lao động, ban quản lý, HĐQT, ban quản lý …
  • Các bên liên quan có quan hệ trực tiếp (đối tác): Cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp, nhà tài trợ, chủ nợ...
  • Các tổ chức, cá nhân bên ngoài doanh nghiệp : Chính phủ, các hiệp hội, cộng đồng, các tổ chức quan trọng (Pressure Group)...

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn