Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Bảo lãnh tín dụng (Credit guarantee):

Bảo lãnh tín dụng là một cam kết được đưa ra bởi một tổ chức tín dụng xuất khẩu nhằm hoàn lại số tiền cho bên cho vay nếu bên vay không trả được nợ. Bên cho vay sẽ phải trả một khoản phí gọi là phí bảo lãnh.

Trên thực tế, thuật ngữ Bảo lãnh tín dụng không bắt buộc phải dùng trong trường hợp xuất-nhập khẩu, mà có thể dùng trong các trường hợp vay nợ thông thường.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn