Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Bảo hiểm có mức phí cố định (Level-premium policy):

Đây là thuật ngữ có liên quan tới bảo hiểm nhân thọ có kì hạn trong đó tổng mức phí chi trả cho bảo hiểm không thay đổi trong suốt thời hạn của hợp đồng. Tiền phí bảo hiểm chi trả vào thời gian đầu của hợp đồng thường cao hơn phí trả vào thời điểm gần kết thúc hợp đồng.

Thuật ngữ này có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ có kì hạn có nghĩa là nó chỉ có hiệu lực bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định và chỉ chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm bị chết, ngoài ra không được bảo hiểm thêm khoản nào khác. Do đó khi lựa chọn bảo hiểm phân mức, bạn cần xem xét kĩ  khoảng thời gian vảo hiểm bao lâu là phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ nếu con cái của bạn còn nhỏ và nhu cầu chính của bạn là có khoản tiền bồi thường sau khi mất cho con cái của bạn thì khoảng thời gian 20 năm là hợp lý. Tuy nhiên nếu như con cái của bạn đã tương đối trưởng thành thì bạn chỉ cần mua loại có thời hạn 10 năm.

Nếu bạn có ý định mua loại  bảo hiểm này thì có một điều rất quan trọng đó là bạn xem mức phí bảo hiểm có được đảm bảo hay không. Trong một vài trường hợp công ty bảo hiểm vẫn có thể sẽ tăng mức phí bảo hiểm và bạn sẽ phải trả mức phí cao hơn trong suốt thời gian bảo hiểm còn lại.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn