Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Báo cáo nhân dụng (Employment report):

Báo cáo nhân dụng cung cấp thông tin về tỷ lệ thất nghiệp, do các xí nghiệp công nghiệp báo cáo về tạo hoặc thu hẹp việc làm, và xu hướng tiền lương.  Nhìn chung, tỷ lệ nhân dụng càng cao thì nền kinh tế càng khoẻ mạnh, và người tiêu dùng càng tin tưởng trong chi tiêu.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn