Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Báo cáo Layfield (Layfield report):

Một bản báo cáo của chính phủ Anh về thuế và chi tiêu của các chính phủ địa phương ở Vương quốc Anh xuất bản năm 1976. Bản báo cáo đưa ra một số cải cách đối với hệ thống tài chính, điểm chính trong đó là trợ cấp mà chính phủ trao cho chính quyền địa phương nên được tính theo thu nhập đầu người trong khu vực địa phương hơn là trên cơ sở trị giá tài sản như hiện tại và rằng hệ thống thuế nên được bổ sung bằng thuế thu nhập địa phương

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn