Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Bản chất các mô hình nghiên cứu Marketing:

Mô hình nghiên cứu là tập hợp các quyết định, vạch ra kế hoạch chủ yếu để thực hiện dự án nghiên cứu.

Trong mô hình nghiên cứu, kế hoạch chủ yếu phải thể hiện 1 cách tổng quát các phương pháp sẽ được sử dụng để nghiên cứu, trình bày rõ các công việc sẽ được tiến hành, bao gồm cả việc phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên hay cộng tác viên bên ngoài.

Nội dung chứa đựng trong mô hình có thể tùy theo ý thích của người thiết kế, nhưng tối thiểu phải có những nội dung cơ bản sau:

-Trình bày các mục tiêu nghiên cứu, khả năng đáp ứng yêu cầu về thông tin của cuộc nghiên cứu.

-Trình bày các nguồn dữ liệu thu thập và phương pháp thu thập các nguồn dữ liệu đó.

-Phương pháp xử lý và phân tích hoặc tính toán các dữ liệu đã thu thập được.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn