Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phê duyệt dự án nghiên cứu:

Sau khi đề xuất dự án nghiên cứu, công việc tiếp theo là đánh giá và phê duyệt dự án của những người có trách nhiệm hay người yêu cầu nghiên cứu.

Nếu những người nghiên cứu thuộc phòng Marketing của công ty, quá trình lập kế hoạch hay đề xuất dự án nghiên cứu có cộng tác chặt chẽ với người yêu cầu nghiên cứu thì sự phê duyệt dễ dàng thực hiện hơn.

Nếu nhựng người nghiên cứu thuộc tổ chức bên ngoài thì đề xuất dự án sẽ được những người yêu cầu nghiên cứu xem xét, đánh giá 1 cách cẩn thận để xem xét có chấp nhận được hay không.

Nhiều cuộc nghiên cứu đòi hỏi nhiều chuyên gia đánh giá và xét duyệt; trường hợp này chi phí nghiên cứu thường đòi hỏi nhiều hơn. Vấn đề mấu chốt trong thực tế xét duyệt đề án nghiên cứu chính là vấn đề ngân sách.

Phê chuẩn dự án nghiên cứu có thể tóm tắt thủ tục theo trình tự sau:

-Ai là người có quyền chấp thuận?

-Ai bỏ ngân sách để thực hiện cuộc nghiên cứu?

-Dự án được phê chuẩn vào lúc nào?

-Các tiêu chuẩn để phê duyệt dự án nghiên cứu là gì?

Nếu 1 dự án nghiên cứu được chấp nhận, bộ phận nghiên cứu Marketing có nhiệm vụ dự tính các công việc tiếp theo trình tự thực hiện đồng thời cũng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện các công việc này.

Nếu dự án đề xuất không được chấp nhận, thì kế hoạch đề xuất bị loại bỏ hoặc tạm gác lại chờ tái xét duyệt khi có điều kiện thuận lợi hoặc sau khi đã sửa chữa theo yêu cầu của người đặt yêu cầu nghiên cứu.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn