Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Bản liệt kê aging (Aging Schedule):

Phân loại các khoản phải thu, số hàng trữ kho, hay các khoản nợ theo thời gian. Trong một danh mục vay, aging cho biết sự sắp xếp của các khoản từ ngày sở hữu, và là một số chỉ cho tổng số tài sản và khả năng hoàn lại. Aging của các khoản mục kế toán cũng cho biết các món nợ quá kỳ hạn, như các món nợ đã quá hạn 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày hoặc các chỉ dẫn hữu ích cho nỗ lực thu hồi.

Các khoản nợ quá hạn 90 ngày được liệt vào danh sách các khoản nợ tồn đọng, nghĩa là ngân hàng sẽ không ghi lãi suất vào báo cáo thu nhập. Nếu tiếp tục, khoản nợ này sẽ được xóa như một khoản nợ xấu.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn