Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Bản ghi chép phản ánh cung cầu ngoại tệ (Balance of Payments approach to Exchange Rate (BOP) ):

BOP là một bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống, ghi chép lại giá trị tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú với người không cư trú trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.

BOP được kết cấu thành 3 cán cân bộ phận chính:

  • Cán cân vãng lai (Current Balance Account - CA)
  • Cán cân vốn (Capital Balance Account)
  • Cán cân bù đắp chính thức: Official Financing Balance - OFB): Là hạch toán các giao dịch can thiệp của ngân hàng trung ương trên thị trường ngoại hối. Khi cán cân thâm hụt, ngân hàng trung ương mua nội tệ (bán ngoại tệ), làm phát sinh cung ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Khi cán cân tổng thể thặng dư, ngân hàng trung ương bán nội tệ (mua ngoại tệ), làm phát sinh cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối.

Những tài khoản trên BOP phản ánh hoạt động thương mại quốc tế, sự di chuyển của các luồng vốn... là thước do của tất cả các nhân tố làm phát sinh cung cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Điều này làm BOP trở thành phương tiện dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả trong việc tiếp cận lý thuyết xác định tỷ giá. Do đó, có thể xem BOP là một bản danh sách ghi chép tất cả các khoản mục đứng đằng sau cung cầu một đồng tiền. 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn