Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Bản danh sách xanh (Trái phiếu đô thị) (Blue list):

Bản danh sách xanh (Trái phiếu đô thị) là ấn bản tài chính hàng ngày liệt kê các trái phiếu được đem ra bán bởi khoảng 700 nhà mua bán và các ngân hàng, có tổng mệnh giá hơn 3 tỷ $. Bản danh sách xanh phần lớn có nội dung về các dữ kiện thuộc trái phiếu đô thị với những tin tức về giá, hoa lợi và các dữ kiện đúng, bản danh sách xanh là nguồn tin tức đầy đủ để hiểu các hoạt động và khối lượng trong thị trường cấp hai của loại trái phiếu được miễn thuế. Một vài loại trái phiếu công ty do cùng những người buôn bán này đưa ra mua bán cũng được liệt kê trên bản danh sách xanh. Tên đầy đủ của nó là Blue list of Current Municipal Offerings.

Trái phiếu đô thị là các loại trái phiếu do chính quyền các thành phố lớn, thường là các đô thị, phát hàng nhằm bổ sung vốn cho nguồn vốn đầu tư phát triển hoặc huy động vốn cho các dự án xây dựng lớn. Trái phiếu này thường có thời hạn từ 2-10 năm, lãi suất cao hơn lãi suất trái phiếu Chính phủ và lãi suất đi vay của ngân hàng, nhưng thấp hơn lãi suất cho vay trung và dài hạn của ngân hàng. Chính vì trái phiếu đô thị do chính quyền thành phố phát hành và dùng vào mục tiêu chung phát triển thành phố nên việc mua bán loại trái phiếu này không phải nộp thuế.

Chúng ta có thể xem xét một ví dụ phát hình trái phiếu đô thị của UBND Thành phố Hồ CHí Minh. Ngày phát hành trái phiếu  22/12/2006 và ngày đáo hạn là 22/12/2011. Mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu với hình thức trả lãi sau, 1 lần/năm vào ngày trùng với ngày phát hành, không tính nhập gốc và hìnhthức bán trái phiếu là bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ hoặc chứng chỉ không ghi tên; được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.      

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn