Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Alpha di động (Portable Alpha):

Đây là chiến lược của các nhà quản trị danh mục đầu tư chia alpha ra từ các beta bằng cách đầu tư vào các chứng khoán có sự biến động mạnh hơn thị trường nhiều. Alpha là tỷ suẩt sinh lợi đạt được cao hơn mức tỷ suất sinh lợi tính được từ tương quan giữa danh mục đầu tư và thị trường (beta). Nói một cách dễ hiểu thì đây là chiến lược mà nó liên quan đến việc đầu tư vào các khu vực chứng khoán có tương quan từ thấp đến không có tương quan với thị trường.

Tỷ suất sinh lợi của  một danh mục đầu tư bao gồm 2 thành phần. Đầu tiên là beta. Beta thể hiện mức độ nhất định mà một khoản đầu tư di chuyển theo cùng thị trường và có thể nói rằng nó đại diện cho phần tỷ suất sinh lợi thụ động( giá trị của chúng gia tăng cùng với sự gia tăng của toàn bộ thị trường). Thành phần thứ hai là alpha, alpha đo lường khả năng của một nhà quản trị trong việc tạo ra tỷ suất sinh lợi bằng cách lựa chọn các cổ phiếu hoặc mà các khoản đầu tư mà chúng có biểu hiện tốt hơn thị trường trong một khoảng thời gian xác định. Và alpha được xem là đại diện cho phần tỷ suất sinh lợi được tạo ra bởi kỹ thuật của các nhà quản trị năng động.

Nếu một nhà quản trị danh mục đầu tư có thể tạo ra alpha tốt hơn bằng cách đầu tư vào các chứng khoán không có tương quan với beta của danh mục, nhà quản trị đó sẽ tạo ra alpha di động (portable alpha).

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn