Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

All-Cap Fund:

All-Cap Fund là một quỹ hỗ tương cổ phiếu tức là quỹ đó đầu tư vào các chứng khoán là cổ phiếu mà không quan tâm đến đó là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, hay doanh nghiệp vừa.

Thuật ngữ “ cap” là viết tắt của của “capitalization” – vốn hóa. Cộng đồng đầu tư đo lường “kích cỡ” của một doanh nghiệp thông qua giá trị vốn hóa thị trường được tính bằng tổng cổ phần đang lưu hành nhân với giá trị thị trường hiện tại của một cổ phần. Không có một thước đo quốc tế nào cho định nghĩa chính xác của các mức vốn hóa thị trường khác nhau, nhưng theo các thông số sau cũng cho chúng ta một ước lượng xấp xỉ:

Doanh nghiệp có mức vốn hóa khổng lồ (Giant or Mega Cap) : Khoảng trên $200 tỷ
Doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn (Large Cap) : từ $10 tỷ đến$200 tỷ
Doanh nghiệp có mức vốn hóa trung bình (Mid Cap): từ $2 tỷ  đến $10tỷ
Doanh nghiệp có mức vốn hóa nhỏ (Small Cap) : từ $300 triệu đến$2 tỷ
Doanh nghiệp có mức vốn hóa rất nhỏ(Micro Cap): nhỏ hơn $300 triệu

Các thông số thiết kế này cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư quỹ hỗ tương về mục tiêu đầu tư của quỹ trong thuật ngữ về kích cỡ doanh nghiệp (company size). Trong trường hợp của một quỹ “ all- cap”,  nhà quản trị danh mục đầu tư hoàn toàn tự do khi đầu tư vào các doanh nghiệp với bất cứ một doanh nghiệp nào, bất chấp kích cỡ doanh nghiệp ấy như thế nào.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn