Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Người giám sát nghiệp vụ (Account Supervisor):

Một cá nhân giám sát việc xử lý các tài khoản khách hàng doanh nghiệp và giám sát một số nhân viên chăm sóc khách hàng nói chung. Đây là một vị trí quản lý cấp trung yêu cầu người đảm nhiệm phải có một số năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan. Vị trí công việc này phổ biến tại các doanh nghiệp quảng cáo và các doanh nghiệp quan hệ truyên thông. 

Nhiệm vụ chính của một người giám sát nghiệp vụ là đảm bảo rằng dịch vụ chất lượng đảm bảo đang được cung cấp cho tài khoản khách hàng thông qua những nhân viên chăm sóc khách hàng và giám sát cả việc tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Quản lý dự án, tầm nhìn chiến lược và những hiểu biết chuyên sau trong lĩnh vực liên quan la những yêu cầu cần thiết cho vị trí này.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn