Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Yêu cầu về thiết kế mô hình nghiên cứu:

Sau khi đã xác định mục tiêu chính thức cho cuộc nghiên cứu Marketing, các nhà nghiên cứu sẽ chuyển sang giai đoạn thiết kế các mô hình nghiên cứu cụ thể.

Mỗi mô hình nghiên cứu thể hiện rõ phương pháp nghiên cứu tổng quát hay chiến lược thực hiện từng đề án nghiên cứu riêng biệt.

Thiết kế mô hình nghiên cứu là trọng tâm của kế hoạch nghiên cứu tiếp thị. Nếu mô hình phù hợp với mục tiêu nghiên cứu thì nó đáp ứng nhu cầu của người sử dụng kết quả nghiên cứu.

Trong việc thiết kế mô hình nghiên cứu cụ thể, người nghiên cứu phải dự đoán những việc cần thiết và dự định phương hướng phát triển để dự kiến nội dung các công việc sẽ thực hiện. Tất cả các công việc đều phải bám sát mục tiêu; nếu mô hình được thiết kế trong môi trường đặc biệt, có nhiều mâu thuẫn thì các công việc có thể được phân loại theo thứ tự để thực hiện dễ dàng hơn.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn