Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các mục tiêu của nghiên cứu xác định vấn đề:

Đây là khâu cuối cùng để hoàn tất kế hoạch nghiên cứu. Các kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu này vô cùng quan trọng vì nó mang tính chất xác định vấn đề.

Mục tiêu của cuộc nghiên cứu này là xác định 1 cách đầy đủ, rõ ràng các khía cạnh của những vấn đề đã khám phá.

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn