Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Doanh thu cận biên (Marginal revenue):

Nếu khách hàng mua 100 đơn vị sản phẩm khi giá là 10.000 VNĐ, thì tổng doanh thu sẽ là 100 x 10.000 = 1.000.000 VNĐ. Dễ thấy diện tích hình chữ nhật nằm dưới đường cầu chính là tổng doanh thu, được tính bằng chiều dài nhân chiều rộng (chiều đứng biểu thị giá, chiều nằm ngang biểu thị lượng).


Từ đường cầu chúng ta có tổng doanh thu, và từ tổng doanh thu chúng ta có doanh thu cận biên.

Doanh thu cận biên = Thay đổi trong tổng doanh thu / thay đổi trong lượng bán

Theo đồ thị, khách hàng sẽ không mua trên 100 đơn vị sản phẩm nếu giá là 10.000 VNĐ. Để bán được nhiều hàng hơn, giá phải giảm. Giả sử, để bán được 101 đơn vị sản phẩm, giá phải giảm xuống còn 9.950 VNĐ. Vậy thì doanh thu cận biên của đơn vị thứ 101 là gì? Hay nói theo cách khác, tổng doanh thu sẽ tăng lên bao nhiêu khi sản phẩm thứ 101 được bán?

Nhiều người có xu hướng trả lời câu hỏi với đáp án là 9.950 VNĐ. Nhưng câu trả lời này chưa đúng, tổng doanh thu khi 100 đơn vị được bán  với giá 10.000 VNĐ là 1.000.000 VNĐ. Khi bán 101 sản phẩm với giá 9950 VNĐ, tổng doanh thu sẽ là 101 x 9.950 = 1.004.950 VNĐ. Như vậy doanh thu cận biên của sản phẩm thứ 101 chỉ là 4.950 VNĐ.

Để hiểu tại sao doanh thu cận biên lại nhỏ hơn giá, chúng ta cần hiểu rằng đường cầu là một đường đi xuống. Để bán thêm được người bán phải giảm giá trên tất cả đơn vị sản phẩm. Họ nhận thêm được 9.950 VNĐ khi bán sản phẩm thứ 101, nhưng họ lại mất 50 VNĐ đối với 100 sản phẩm nếu so với giá bán trước đó. Vì vậy số tiền thu được tăng thêm là (9.950 - 5.000) = 4950 VNĐ.

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn