Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Ứng dụng của nghiên cứu Marketing:

Theo David J. Luck & Ronald S. Rubin thì 1 số ứng dụng của nghiên cứu Marketing là:

1. Nghiên cứu về thị trường: nhằm trả lời các câu hỏi: tiềm năng thương mại của thị trường? Các tính chất của chúng ở vùng lãnh thổ của thị trường như thế nào?

2. Nghiên cứu về sản phẩm: tập trung vào các vấn đề: sản phẩm của doanh nghiệp được chấp nhận như thế nào? Các sản phẩm của doanh nghiệp khác cạnh tranh với chúng ta những gì? Việc phát triển sản phẩm hiện tại sẽ theo hướng nào?

3. Nghiên cứu về phân phối: Tập trung vào các kênh phân phối như thế nào? Phương thức phân phối ra sao?

4. Nghiên cứu quảng cáo: nhằm giải đáp chương trình quảng cáo của doanh nghiệp chúng ta có mang lại hiệu quả hay không? Cần quảng cáo trên phương tiện nào, nội dung quảng cáo ra sao để có hiệu quả?

5. Nghiên cứu dự báo: tập trung vào các vấn đề dự báo thị thị trường ngắn hạn, hệ thống thông tin Marketing như thế nào?

Ta có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của David J.Luck & Ronald S.Rubin để thấy mức độ ứng dụng của nghiên cứu Marketing.

Hình: Mức độ ứng dụng nghiên cứu Marketing

Nguồn: PGS. TS.Nguyễn Thị Liên Diệp (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn