Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các ưu thế của TQM:

1. Tôn trọng hoàn toàn nhân cách của các thành viên

2. Thống nhất nỗ lực của mọi thành viên, tạo thành hệ thống nhịp nhàng trong mọi hoạt động

3. Kích thích ước vọng mọi thành viên đạt tới mức chất lượng cao nhất bằng nghiên cứu, triển khai các sản phẩm mới, từ đó họ say mê học tập để sáng tạo

4. SQC giúp mọi thành viên tìm ra nguyên nhân của sai sót để đưa ra những quyết định hiệu quả nhằm tránh các sai sót lặp lại

5. Xác định đúng vai trò của quản trị hành chính, tổ chức hợp lý bộ máy hành chính để đảm bảo thông tin thông suốt và chống quan liêu tham nhũng.

6. Nâng cao sự phồn thịnh, uy tín (goodwill) của doanh nghiệp, nâng cao lợi nhuận và thu nhập của thành viên.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn