Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance):

Các yêu cầu của khách hàng thường được thể hiện dưới dạng các quy định kỹ thuật hay tiêu chuẩn cho sản phẩm. Tuy nhiên, bản thân các quy định này không đảm bảo các yêu cầu của khách hàng luôn luôn được đáp ứng nếu như chúng không phản ánh đúng nhu cầu của khách hàng, và trong hệ thống cung cấp và hỗ trợ cho sản phẩm của doanh nghiệp cũng có những sai sót. Bởi vậy, bên cạnh các tiêu chuẩn về sản phẩm xần xây dựng các tiêu chuẩn về cách thức tiến hành và cơ cấu thực hiện các hoạt động liên quan đến chất lượng.

Khi đề cập đến các nguyên tắc quản lý chất lượng, các nhà quản lý đều thống nhất rằng chất lượng phải hướng tới sự thỏa mãn khách hàng đó là nguyên tắc chiến lược của nhà sản xuất, nhằm thu hút nhiều hợp đồng mua bán của khách hàng. Tuy nhiên cũng phải đến sau thế chiến thứ II, trước hết là do nhu cầu quân sự, sau đó là do yếu tố cạnh tranh ngày càng tăng, vị trí của khách hàng mới được quan tâm. Việc nghiên cứu mối quan hệ giữa khách hàng với nhà cung cấp được đẩy mạnh.

Nói chung, khách hàng đến với doanh nghiệp để xây dựng hợp đồng mua bán là dựa trên 2 yếu tố: giá cả (bao gồm giá mua, chi phí sử dụng, giá bán lại sau khi sử dụng…) và sự tín nhiệm đối với người cung cấp. Sự tín nhiệm hay niềm tin có được là từ nhiều yếu tố: năng lực cung cấp sản phẩm đúng thời hạn và có chất lượng thỏa mãn nhu cầu đã thỏa thuận, sự ổn định về tài chính, xã hội… vấn đề đặt ra làm thế nào khẳng định được sản phẩm làm ra sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu đề ra? Để đạt được điều đó, doanh nghiệp phải xây dựng được 1 hệ thống chất lượng có hiệu lực và hiệu quả, đồng thời phải làm thế nào để chứng tỏ cho khách hàng biết điều đó, tức là phải thỏa mãn 2 điều kiện sau đây:

Chứng minh việc kiểm soát chất lượng

Bằng chứng việc kiểm soát chất lượng

Quan điểm đảm bảo chất lượng được áp dụng đầu tiên trong ngành công nghiệp đòi hỏi trình độ tin cậy cao, sau đó phát triển rộng sang ngành sản xuất bình thường, và ngày nay bao gồm cả các lĩnh vực cung cấp dịch vụ và hành chính công.

Những năm gần đây để có 1 chuẩn mực chung, được quốc tế chấp nhận cho hệ thống đảm bảo chất lượng, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn ISO 9000 để giúp cho các nhà cung cấp có 1 mô hình chung về đảm bảo chất lượng đồng thời cũng là 1 tiêu chuẩn chung để khách hàng hay 1 tổ chức trung gian tiến hành xem xét đánh giá. Có thể nói chỉ đến khi ra đời bộ tiêu chuẩn này mới có cơ sở để tạo ra “niềm tin khách quan” đối với chất lượng sản phẩm.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn