Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Kiểm tra chất lượng (Quality Verification Strategy):

Một phương pháp để đảm bảo chất lượng sản phẩm với quy định là bằng cách kiểm tra các sản phẩm và chi tiết bộ phận nhằm sàng lọc và loại ra bất cứ 1 bộ phận này không đảm bảo tiêu chuẩn hay quy cách kỹ thuật. Chủ yếu dựa vào kiểm tra sản xuất, kiểm tra khâu cuối cùng của sản xuất. Trên thực tế trong thời kỳ này, các chức năng kiểm tra và sản xuất được tách riêng, các nhân viên kiểm tra được chỉ định và đào tạo, với mục tiêu là nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất xưởng phù hợp quy định. Như vậy, kiểm tra chất lượng là hình thức quản lý chất lượng sớm nhất.

Kiểm tra chất lượng là hoạt động như đo, xem xét, thử nghiệm, định cỡ một hay nhiều đặc tính của đối tượng và so sánh kết quả với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính.

Sau khi hệ thống Taylo và hệ thống Ford được áp dụng và việc sản xuất với khối lượng lớn đã trở nên phát triển rộng rãi, khách hàng bắt đầu yêu cầu ngày càng cao về mức chất lượng và sự cạnh tranh giữa các cơ sở sản xuất thông quan chất lượng ngày càng mãnh liệt. Các nhà nông nghiệp dần dần nhận ra rằng kiểm tra 100% sản phẩm không phải là cách đảm bảo chất lượng tốt nhất. Như vậy kiểm tra chỉ là 1 sự phân loại sản phẩm đã được chế tạo, một cách xử lý “chuyện đã rồi”. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp quy định 1 cách hiệu quả bằng cách kiểm tra sàng lọc 100% sản phẩm cũng không phải dễ dàng thực hiện ngay cả với công nghiệp hiện nay.

Vì những lý do này, vào những năm 1920, khoảng 20 năm sau khi hệ thống Taylo được giới thiệu, người ta đã bắt đầu chú trọng đến việc đảm bảo ổn định chất lượng trong những khâu trước đó, hơn là đợi đến khâu cuối cùng mới tiến hàng sàng lọc 100% sản phẩm. Theo quan điểm này, việc khắc phục những sai sót ngay trong quá trình chế tạo đã được sử dụng 1 cách rộng rãi. Khái niệm kiểm soát chất lượng ra đời.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn