Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Liên minh chính trị:

Một liên minh chính trị thường có từ những sự hội nhập kinh tế đầy đủ, trong đó tất cả các chính sách kinh tế đều giống hệt nhau và có một chính phủ đơn nhất. Điều này cho phép một sự hội nhập toàn diện và chỉ xảy ra khi các nước thành viên từ bỏ quyền lực quốc gia thông việc lãnh đạo của một chính quyền duy nhất. Một điển hình thành công là nước Mỹ. Họ đã liên kết các bang độc lập thành 1 liên hiệp chính trị.

Sự hợp nhất Đông Đức và Tây Đức cũng tạo ra 1 liên hiệp chính trị, hai nước đã có cùng 1 chính phủ và 1 hệ thống chính sách kinh tế tổng thể.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn