Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Liên minh kinh tế:

Liên minh kinh tế là 1 hình thức sâu hơn của hội nhập kinh tế có đặc tính là việc di chuyển hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố sản xuất giữa các thành viên và 1 sự hội nhập đầy đủ về chính sách kinh tế. Một liên minh kinh tế thì hợp nhất tiền tệ và chính sách giữa các nước thành viên, có đồng tiên chung (hay 1 tỷ mức hối đoái được thiết lập lâu dài), dùng những mức thuế và cấu trúc giống nhau cho tất cả các thành viên. Hầu hết các chính sách kinh tế quốc gia đều được nhường cho nhóm.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn