Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Thị trường chung:

Một thị trường chung là một hình thức hội nhập kinh tế mà nó có đặc tính là:

-Không có hàng rào thương mại giữa các thành viên

-Một chính sách thương mại chung đối với những nước bên ngoài

-Tính chuyển động của những yếu tố sản xuất giữa các nước thành viên

Ví dụ điển hình nhất cho thị trường chung là thị trường châu Âu (EU), mặc dù bây giờ nó đang được tiến triển xa hơn hội nhập kinh tế và đang tập trung vào sự hội nhập chính trị.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn