Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Liên minh thuế quan:

Liên minh thuế quan là 1 hình thức của hội nhập kinh tế trong đó tất cả những thuế quan giữa những nước thành viên đều được bỏ đi, chính sách thương mại đối với những nước không thành viên được thực hiện. Chính sách này thường đưa đến kết quả 1 cấu trúc thuế quan đối với bên ngoài giốn nhau. Qua hiệp định này, những nước bên ngoài liên minh này sẽ đương đầu với hàng rào thuế quan giống nhau đối với việc xuất khẩu cho bất cứ thành viên nào trong nhóm.

Những nước thành viên liên minh này nhường vài quyền kiểm soát chính sách kinh tế cho nhóm của họ ở diện rộng. Không có 1 nhóm hội nhập vùng nào ngày nay còn tồn tại cho mục đích hình thành 1 liên minh thuế quan. Nhiều nước trong số đó đã tìm đến sự hội nhập lớn hơn trong hình thức thị trường chung hay còn gọi là liên minh kinh tế. Tuy vậy do những khó khăn đối với việc đạt được mức độ hội nhập này, 1 vài nước đã thiết lập thành công về Liên minh thuế quan, EU và Andean là hai ví dụ.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn