Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Khái niệm hội nhập kinh tế và sự hình thành thương mại:

Hội nhập kinh tế là việc thiết lập những luật lệ và nguyên tắc vượt khỏi phạm vi một quốc gia để cải thiện thương mại kinh tế và sự hợp tác giữa các nước. Ở một giác độ nào đó, sự hội nhập kinh tế là kết quả trong 1 thị trường thương mại tự do toàn cầu, trong đó tất cả các quốc gia có 1 đồng tiền chung và có thể xuất bất cứ 1 hàng hóa nào mà họ muốn cho những nước khác. Ở khía cạnh đối nghịch, những quốc gia không có sự hội nhập kinh tế thì họ coi như là tự đã có đủ mọi thứ và không cần giao dịch thương mại với bất kỳ nước nào.

Sự hình thành thương mại diễn ra khi những thành viên trong nhóm hội nhập kinh tế bắt đầu tập trung những nổ lực của họ cho những hàng hóa và dịch vụ mà họ có những thuận lợi tương đối và bắt đầu thương mại rộng rãi cùng những nổ lực.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn