Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Hai thay đổi cơ bản của quản trị cung ứng:

Sự phát triển từ mua hàng sang  quản trị cung ứng (QTCƯ) bao gồm 2 thay đổi cơ bản:

Nếu như trước đây, để đánh giá hoạt động của bộ phận cung ứng người ta chỉ chú trọng vào: những thay đổi về giá mua nguyên vật liệu, chi phí bỏ ra cho bộ phận cung ứng và khả năng đảm bảo sản xuất liên tục, nhịp nhàng. Còn ngày nay người ta đánh giá những lợi ích do bộ phận cung ứng mang về cho tổ chức.

Để mang lại lợi ích cho tổ chức, bộ phận cung ứng phải đảm bảo:

+Về mặt chất lượng: phải cung cấp nguyên vật liệu và dịch vụ đạt chất lượng tốt.

Hiện người ta đang hướng tới hệ thống cung ứng hầu như không có khiếm khuyết, chỉ có khoảng 10 hoặc ít hơn 10 bộ phận bị khiếm khuyết trong 1 triệu bộ phận được cung cấp.

Phải đặc biệt chú trọng đến vấn đề này là do chất lượng nguyên vật liệu có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Ở nhiều công ty, qua số liệu thống kê cho thấy 50% khiếm khuyết của sản phẩm là do chất lượng nguyên vật liệu đầu vào gây ra.

+Về mặt chi phí: bộ phận cung ứng phải đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ với chi phí thấp nhất. Để là việc này đòi hỏi phải giảm chi phí ở tất cả các khâu của quá trình cung ứng, từ thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến… Điều đó sẽ góp phần quan trọng để giảm chi phí của tổ chức, giúp tổ chức đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn.

+Về mặt thời gian: phải đảm bảo cung ứng kịp thời. Cung ứng phải đóng vai trò tích cực trong việc giảm thời gian cần thiết của mỗi chu trình sản xuất, rút ngắn thời gian từ thiết kế, sản xuất đến tung sản phẩm ra thị trường. Theo tính toán của các nhà kinh tế phươn tây thì quản trị cung ứng đạt đến “mức 10” có thể góp phần giảm từ 20% đến 40% thời gian cần thiết để đưa 1 sản phẩm mới ra thị trường.

+Về công nghệ: trong lĩnh vực này, quản trị cung ứng có 2 trọng trách:

Một là: phải đảm bảo cung cấp kịp thời những công nghệ phù hợp cho tổ chức.

Hai là: phải đảm bảo chắc chắn là những công nghệ có ảnh hưởng đến sự sống còn (khả năng cạnh tranh) của tổ chức được kiểm soát cẩn thận trong suốt quá trình làm việc với các nhà cung cấp bên ngoài.

+Về tính liên tục của cung ứng: bộ phận cung ứng phải theo dõi được xu thế của cung ứng, phát triển các nguồn cung cấp, các liên minh chiến lược nhằm đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu, dịch vụ theo đúng yêu cầu giúp sản xuất tiến hành liên tục, nhịp nhàng, theo kế hoạch đã định.

+Chuyển từ chú trọng đến chiến thuật sang chú trọng đến chiến lược.

Như trên đã trình bày, nếu như trước đây cung ứng chỉ tập trung vào giá mua và đảm bảo thì ngày nay quản trị cung ứng rất chú trọng đến các chiến lược sau:

Sự hòa hợp: phải kết hợp chiến lược cung ứng với chiến lược marketing, sản xuất/ chế biến và chiến lược tài chính của tổ chức, tập đoàn hay đơn vị kinh doanh chiến lược.

Môi trường kinh doanh:  Quản trị cung ứng phải xác định được cơ hội cũng như các nguy cơ đối với môi trường cung ứng của tổ chức.

Công nghệ: như đã đề cập ở phần trước, quản trị cung ứng phải quan tâm đến các vấn đề liên quan đến việc tiếp cận và kiểm soát công nghệ nhằm đảm bảo cung cấp cho tổ chức các công nghệ tiên tiến để tăng tính cạnh tranh của tổ chức. Bên cạnh đó, phải kiểm soát chặt chẽ các thông tin, đảm bảo cho yêu cầu bảo mật, để không tạo ra các đối thủ cạnh tranh do rò rỉ thông tin.

Chiến lược về sản phẩm và các yếu tố cấu thành: quản trị cung ứng phải góp phần phát triển các kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ phận cung ứng phải đưa ra các kế hoạch cung ứng được cụ thể hóa cho từng thị trường đối với các nguyên vật liệu và dịch vụ quan trọng.

Hệ thống quản trị thông tin: quản trị cung ứng phải đảm bảo đáp ứng một hệ thống thông tin tại chỗ kịp thời, bao quát với chi phí thấp cho việc ra quyết định cung ứng tối ưu.

Chiến lược cơ sở ngườn cung cấp: nhà cung cấp và cơ sở cung cấp của họ phải được phát triển và quản lý cẩn thận nhằm đảm bảo dây chuyền giá trị của công ty thành công trong một thương trường có sự cạnh tranh ngày càng tăng.

Trách nhiệm báo cáo: phó giám đốc phụ trách cung ứng có trách nhiệm phải thường xuyên báo cáo chiến lược cung ứng và tình hình hoạt động cung ứng cho giám đốc, tổng giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị.

Tập trung phát triển và quản lý: những hoạt động mang tính chiến lược như: xây dựng phương hướng phát triển, xây dựng và quản trị chiến lược cung ứng… cho toàn doanh nghiệp, công ty sẽ được tập trung hóa, còn những hoạt động mang tính chiến thuật, có giá trị gia tăng thấp sẽ được phân cấp.

Sử dụng các cán bộ thu mua chuyên nghiệp có trình độ, thâm niên cao, giàu kinh nghiệm: thông thường các hãng sản xuất lớn chú trọng sử dụng cán bộ thu mua giỏi, lâu năm, có kinh nghiệm và có quan hệ tốt với khách hàng để phụ trách việc thu mua vật tư, một cán bộ có thể phụ trách từ 5 – 10 đầu mối cung cấp, đặc biệt là các khách hàng thuộc liên minh chiến lược.

Sử dụng các cán bộ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu: có nhiều công ty lại vận dụng mô hình tổ chức phân công theo từng ngành hàng, họ sử dụng số lượng cán bộ ít, nhưng rất giỏi chuyên môn. Mỗi người sẽ được phân công phụ trách cung ứng những ngành hàng mà họ am tường và có ưu thế.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn