Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dòng tiền tệ, dòng tiền đều và dòng tiền tệ hỗn tạp:

Dòng tiền tệ là chuỗi các khoản thu nhập hoặc chi trả xảy ra qua 1 số thời kỳ nhất định. Dòng tiền có nhiều hình thức khác nhau nhưng nhìn chung có thể phân chia thành 2 loại dòng tiền đều và dòng tiền hỗn tạp.

Dòng tiền đều

Dòng tiền đều là dòng tiền bao gồm các khoản tiền bằng nhau được phân bổ đều đặn theo thời gian.

Dòng tiền đều được phân chia thành 3 loại: dòng tiền đều thông thường – xảy ra vào cuối kỳ; dòng tiền đều đầu kỳ - xảy ra vào đầu kỳ, dòng tiền đều vĩnh cửu – xảy ra vào cuối kỳ và không bao giờ chấm dứt.

Dòng tiền tệ hỗn tạp

Trong tài chính, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp tình huống trong đó dòng tiền bao gồm các khoản thu nhập hoặc chi trả giống nhau qua các thời kỳ. Chẳng hạn như doanh thu và chi phí qua các năm thường rất khác nhau. Vì thế, dòng thu nhập ròng của 1 công ty thường là 1 dòng tiền tệ hỗn tạp, bao gồm các khoản thu nhập khác nhau, chứ không phải một dòng tiền đều.

Như vậy, dòng tiền hỗn tạp là dòng tiền tệ bao gồm các khoản tiền không bằng nhau phát sinh qua 1 số thời kỳ nhất định.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn