Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Xác định chi phí theo công việc:

Theo phương pháp tính toán này, đối tượng nhận chi phí là sản phẩm hoặc là khách hàng hay các đơn hàng. Chi phí sẽ được ghi chép cẩn thận, chính xác trong các chứng từ và sẽ được kết chuyển vào các tài khoản liên quan.

1. Ghi chép cho xác định chi phí công việc

Tài liệu hỗ trợ cho tính toán chi phí theo công việc chính là bảng ghi chép chi phí của công việc. Bảng này sẽ ghi chép và tổng kết tất cả những chi phí như chi phí NVL, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung cho từng công việc riêng biệt.

Phải lập bảng chi phí khi công việc bắt đầu và kết thúc khi công việc hoàn tất. Tổng của tất cả chi phí ghi chép trong bảng chính là tổng chi phí của công việc. Trong quá trình ghi chép và xác định chi phí theo công việc, bộ phận quản trị chi phí sẽ sử dụng các tài khoản chủ yếu là: tài khoản NVL, tài khoản lương nhân viên (lao động trực tiếp) và tài khoản chi phí sản xuất chung. Bên cạnh đó còn sử dụng 1 số tài khoản hỗ trợ khác.

Chú ý:

-NVL cần cho công việc sẽ được các bộ phận gửi phiếu yêu cầu đến kho và phiếu xuất kho sẽ là chứng từ ghi sổ cho các bộ phận phân tích chi phí.

-Lao động trực tiếp dựa trên các phiếu theo dõi lao động. Thí dụ: Bảng chấm công.

-Chi phí sản xuất chung khó tính toán cụ thể cho một công việc cụ thể. Vì thế, để có thể tính toán chi phí cho công việc, từ đó định giá sản phẩm khi ký kết hợp đồng với khách hàng, nó sẽ được phân bổ dựa trên 1 cơ sở tác nhân nào đó mà doanh nghiệp cho là thích hợp (Thí dụ: số giờ lao động trực tiếp, số giờ máy…)

2. Ghi chép chi phí công việc theo sổ sách kế toán

Như trên đã nói, các chi phí công việc cũng sẽ được bộ phận kế toán ghi chép và đưa vào các tài khoản liên quan.

a. Chi phí NVL trực tiếp

b. Chi phí lao động trực tiếp

c. Chi phí sản xuất chung

Có 2 phương pháp để tính toán chi phí sản xuất chung cho công việc

(1) Chi phí thực tế: khi công việc kết thúc, chi phí này sẽ được tổng kết dựa theo thực tế phát sinh.

(2) Phân bổ ước tính chi phí sản xuất chung. Phương pháp này sẽ sử dụng cơ sở là chi phí NVL trực tiếp hay lao động trực tiếp để phân bổ chi phí sản xuất chung cho các công việc khác nhau.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn