Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Công việc của người quản trị marketing:

Người quản trị trong chức năng marketing thực hiện các hoạt động chủ yếu và ra các quyết định cơ bản sau:

a. Trong chức năng hoạch định:

-Lập kế hoạch nghiên cứu marketing

-Quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp

-Hoạch định chiến lược marketing

-Quyết định danh mục sản phẩm

-Lập các chương trình phát triển sản phẩm

-Xây dựng các chính sách định giá

-Lập các chương trình quảng cáo và khuyến mãi

-Quyết định về tổ chức kênh phân phối

-Kế hoạch huấn luyện và đào tạo nhân viên marketing

b. Trong chức năng tổ chức

-Tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu marketing

-Quyết định về cơ cấu tổ chức của bộ phận marketing (tổ chức theo chức năng hay sản phẩm, theo khu vực địa lý, hay cấu trúc ma trận)

-Phân công trách nhiệm cho mỗi bộ phận hoạt động

-Tổ chức mạng lưới các trung gian bán hàng và quyết định về các địa điểm bán.

-Thiết lập các quan hệ với chính quyền, các cơ quan truyền thông và công chúng

-Tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo nhân viên marketing

-Tổ chức mạng lưới kho và hệ thống vận chuyển

-Tổ chức các hội nghị khách hàng, điều hành việc tham gia hội chợ, triển lãm

-Quyết định về thay đổi giá, cải tiến sản phẩm, tổ chức hoạt động khuyến mãi

c. Trong chức năng lãnh đạo

-Thương lượng đàm phán với các lực lượng liên quan (công chúng, các cơ quan truyền thông)

-Kích thích và động viên nhân viên bán hàng

-Kích thích và động viên các trung gian bán hàng

d. Trong chức năng kiểm tra:

-Kiểm tra ngân sách marketing

-So sánh chi phí với ngân sách

-Đánh giá hiệu quả quảng cáo, khuyến mãi

-Kiểm tra sự thay đổi giá và điều chỉnh giá

-Kiểm soát hệ thống phân phối, bán hàng.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn