Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu:

Nhiệm vụ của bên bán

 • Giao hàng và chứng từ

Công việc:

 • Công việc bước đầu của thanh toán
 • Xin giấy phép xuất khẩu (nếu cần)
 • Chuẩn bị hàng hóa
 • Thuê tàu
 • Kiểm nghiệm và kiểm dịch
 • Làm thủ tục hải quan
 • Giao hàng và mua bảo hiểm
 • Làm thủ tục thanh toán
 • Giải quyết khiếu nại (nếu có), thanh lý.

Nhiệm vụ của bên mua

 • Nhận hàng và trả tiền

Công việc:

 • Xin giấy phép nhập khẩu
 • Công việc bước đầu của thanh toán
 • Thuê tàu (tùy thỏa thuận)
 • Mua bảo hiểm (tùy thỏa thuận)
 • Làm thủ tục hải quan
 • Nhận hàng
 • Kiểm tra hàng hóa
 • Thủ tục thanh toán
 • Khiếu nại về hàng hóa thiếu hụt hoặc tổn thất, thanh lý

Một số rủi ro trong quá trình thực hiện:

Rủi ro từ phía ngân hàng mở L/C: Ngân hàng này không đảm bảo khả năng thanh toán

Giải pháp:

 • Yêu cầu mở L/C tại các ngân hàng uy tín, có tên tuổi
 • Ngân hàng xác nhận được chỉ đích danh hay là ngân hàng địa lý của ngân hàng phát hành L/C tại nước xuất khẩu

Rủi ro từ phía nhà xuất khẩu:

Không cung cấp hàng hóa theo đúng quy định của L/C mặc dù nhà nhập khẩu đã mở L/C đã thực hiện ký quỹ ở ngân hàng.

Nhà xuất khẩu không thực hiện đúng những quy định trong L/C

Giải pháp:

 • Tìm hiểu kỹ bạn hàng
 • Tham vấn ngân hàng về lịch sử kinh doanh của đối tác
 • Quy định rõ ràng điều khoản phạt trong hợp đồng ngoại thương nếu không thực hiện hợp đồng
 • Hai bên ký quỹ tại ngân hàng
 • Yêu cầu những công cụ của ngân hàng như: Thư tín dụng dự phòng, Performance bond, Bank guarantee…

Rủi ro từ phía nhà xuất khẩu:

Chậm giao hàng do không thu gom và chuẩn bị kịp

Giải pháp:

 • Ước lượng thời gian chuẩn bị hàng và gom hàng
 • Thời gian đưa hàng lên tàu
 • Thực hiện tu chỉnh L/C nếu thấy không thực hiện được

Chuyên chở hàng hóa không đúng quy định của L/C dẫn tới:

-Chuyển tải hàng hóa

Giải pháp:

 • Khảo sát tuyến vận tải ngay sau khi ký hợp đồng
 • Thuê tàu chuyến nếu hàng nhiều
 • Chọn hãng tàu có thế mạnh về tuyến vận chuyển đó

Tu chỉnh L/C nếu cần

-Trường hợp giao hàng từng phần:

 • Trước hết phải đọc kỹ để nắm vững yêu cầu của L/C
 • Cho phép giao hàng làm mấy lần
 • Thời gian giao hàng mấy lần
 • Khối lượng hàng giao mấy lần

Chuẩn bị hàng hóa không đúng yêu cầu của hợp đồng:

Giải pháp:

 • Đọc kỹ, mua và chuẩn bị hàng đúng yêu cầu của hợp đồng
 • Thực hiện tu chỉnh L/C nếu cần

Rủi ro do hãng tàu không tin cậy, do hư hỏng mất mát khi vận chuyển

Giải pháp:

 • Giành quyền chủ động thuê tàu
 • Chỉ định hãng tàu nổi tiếng, đặc biệt nên thuê tàu của các hãng có văn phòng đại diện tại nước nhập khẩu
 • Mua bảo hiểm hàng hóa

Các phương thức thanh toán trong xuất nhập khẩu:

1. Chuyển tiền bằng: Điện chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bằng Thư chuyển tiền (MTR: Mail Transfer Remittance)

2. Trả tiền lấy chứng từ (CAD: Cash Against Document)

3. Nhờ thu (Collection)

4. Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit)

Phương thức trả trước: (T.T, M.T)

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn