Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Rủi ro trong soạn thảo và ký kết hợp đồng ngoại thương:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm xác lập các quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán của các nước khác nhau.

Gồm có 4 phần:

-Phần mở đầu

-Những thông tin về chủ thể hợp đồng

-Phần ký kết hợp đồng

Trong khâu soạn thảo và ký kết hợp đồng, rủi ro xuất hiện ở tất cả mọi phần của hợp đồng.

-Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới muộn nên chưa có kinh nghiệm nhiều trên thương trường.

-Hợp đồng thường do bên nước ngoài soạn thảo

-Nếu Việt Nam soạn cũng dựa trên mẫu nước ngoài

-Trong quá trình đàm phán, phía Việt Nam thường chỉ chú trọng điều khoản giá

-Việc sử dụng Anh ngữ trong hợp đồng có rủi ro: Hợp đồng châu Á hoặc hợp đồng Âu – Mỹ Việt Nam thường gặp nhiều rủi ro.

3 đặc điểm cần lưu ý của hợp đồng

-Chủ thể hợp đồng

-Đồng tiền thanh toán được sử dụng

-Đối tượng giao dịch: hàng hóa

Phần mở đầu

-Tên hợp đồng

-Số hợp đồng

-Thời gian, địa điểm ký kết

Phần thông tin về chủ thể hợp đồng: phápnhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh

-Tên

-Địa chỉ

-Số điện thoại

-Người đại diện ký kết

Nội dung các điều kiện và điều khoản

1. Tên hàng

2. Chất lượng

3. Số lượng

4. Gía cả

5. Giao hàng

6. Thanh toán

7. Bao bì và ký mã hiệu

8. Bảo hành

9. Phạt

10. Bảo hiểm

11. Bất khả kháng

12. Khiếu nại

13. Trọng tài

14. Các điều kiện và điều khoản khác

Các rủi ro trong khâu soạn thảo và ký hợp đồng

-Khâu đàm phán không tốt

-Quyền, thế, lực và thời gian

-Năng lực của cán bộ hạn chế

Biện pháp phòng ngừa

-Chuẩn bị đàm phán và đàm phán thật tốt

-Ra sức nâng cao thế, lực của doanh nghiệp

-Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ ngoại ngữ cho đội ngũ đàm phán, đặc biệt là kiến thức hợp đồng ngoại thương.

 

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn