Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các phương pháp nghiên cứu của tâm lí học quản lí:

Theo Paul E. Spector (2000), việc tiến hành các phương pháp nghiên cứu của Tâm lí học quản lí cần chú ý một số vấn đề cơ bản sau:

a)   Xác định câu hỏi nghiên cứu

b)  Thiết kế các khái niệm nghiên cứu quan trọng

c)   Các phương pháp nghiên cứu

d)  Đo lường

e)   Thống kê

g) Đạo đức trong nghiên cứu 

GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

Tác giả: PGS. TS. Vũ Dũng

QUANTRI.vn biên tập và hệ thống hóa

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn