Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Một số nguyên tắc sửa đổi hành vi cá nhân theo chiều hướng tích cực:

Hành vi của các cá nhân tham gia xung đột chưa được cải thiện theo chiều hướng tích cực là do họ chưa tìm thấy được điểm chung giúp hài hòa lợi ích, chức năng; chưa tự kiểm soát, điều chỉnh được hành vi của mình hoặc do hiểu lầm.

Do đó để cải thiện những vấn đề này các nhà quản lý có thể csử dụng những biện pháp sau:

  •  Hợp lý trong việc cơ cấu tổ chức, phân bổ lợi ích nhằm tránh chồng chéo chức năng và xung đột về quyền lợi.
  •  Tổ chức những khóa học về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho nhân viên.
  •  Thường xuyên tổ chức giao lưu thông qua các hoạt động dã ngoại, vui chơi giải trí nhằm tăng sự gắn bó, đoàn kết trong nội bộ tổ chức…

Quantri.vn - Biên tập và hiệu đính

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn